en
Architektoniczna Pracownia Projektowa PURE A

Oferta

Architektoniczna Pracownia Projektowa PURE A świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi procesu budowlanego. Zapewniamy projektowanie
i obsługe formalno - prawną inwestycji budowlanych. Współpracujemy z Inwestorami od powstania pomysłu na realizacje inwestycji po oddanie obiektu do użytkowania.


Zajmujemy się opracowaniem:

 • pełnobranżowych projektów budowlanych,
 • pełnobranżowych projektów wykonawczych,
 • projektów remontów i przebudów istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
 • projektów termomodernizacji budynków,
 • audytów i świadectw energetycznych budynków,
 • inwentaryzacji pomiarowych budynków,
 • specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • kosztorysów inwestorskich i nakładczych.

Wykonujemy projekty budynków:

 • mieszkalnych,
 • użyteczności publicznej,
 • usługowo - handlowych,
 • produkcyjno - magazynowych,
 • innych obiektów budowlanych.

W cyklu realizacji inwestycji świadczymy usługę nadzoru autorskiego.