OFERTA

PURE A – Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Bobras świadczy szerokie usługi z zakresu obsługi procesu budowlanego. Zapewniamy projektowanie i obsługę formalno-prawną inwestycji budowlanych. Współpracujemy z Inwestorami od powstania pomysłu na inwestycję po oddanie obiektu do użytkowania.

Szef pracowni mgr inż. arch. Tomasz Bobras jest dyplomowanym i doświadczonym architektem, rzeczoznawcą budowlanym, specjalistą mykologii budowlanej oraz biegłym sądowym, co w istotny sposób rozszerza zakres usług świadczonych dla Inwestorów.

Zajmujemy się opracowaniem:

 • projektów koncepcyjnych,
 • pełnobranżowych projektów budowlanych,
 • pełnobranżowych projektów wykonawczych,
 • projektów remontów i przebudów istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
 • inwentaryzacji pomiarowych budynków,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • kosztorysów inwestorskich i nakładczych,
 • opinii mokologiczno-budowlanych w lokalach i budynkach,
 • ekspertyz z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym dotyczących warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej,
 • programów funkcjoalno-użytkowych,
 • analiz przydatności terenu pod planowane inwestycje budowlane,
 • ocen budynków pod kątem planowanych inwestycji budowlanych,
 • weryfikacji dokumentacji projektowej.

Wykonujemy projekty budynków:

 • mieszkalnych,
 • użyteczności publicznej,
 • usługowo – handlowych,
 • produkcyjno – magazynowych,
 • innych obiektów budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji oferujemy świadczenie nadzoru autorskiego.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Nasza lokalizacja

Al. Wojska Polskiego 39/41
80-268 Gdańsk

Zadzwoń do nas

tel: +48 602 385 485

Napisz do nas