WAŻNE I CIEKAWE

OD PURE A

 

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych należy spełnić obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Często bywa, że w istniejącym budynku jest to niemożliwe. Wówczas należy uzyskać zgodę właściwego organu...

WZ – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie część obszarów gmin i miast. W przypadku braku planu, by ustalić sposób zabudowy i zagospodarowania terenu, należy wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o...

Wymiana powietrza w budynkach

Wciąż wymagana w stosowaniu norma 'Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej' z 1983 roku określa minimalne ilości powietrza wentylacyjnego w budynkach - 20 m3/osobę. W szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej...

Wymiana okien. Nawiewniki powietrza.

Przy takich remontach nie zapomnijcie Państwo o OKIENNYCH NAWIEWNIKACH POWIETRZA. Współczesne okna są szczelne i nawiewniki, w sezonie grzewczym, są jedynym źródłem świeżego powietrza w mieszkaniu. Brak skutecznej wymiany powietrza powoduje wzrost wilgotności i...

Odstępstwa w zabytkach

Panuje przekonanie, że przy przebudowie zabytków nie trzeba spełniać niektórych przepisów Prawa budowlanego, bo zabytek. Nie potwierdzam tego. W razie potrzeby, jak w innych niezabytkowych obiektach, należy skorzystać z procedury zgody KW PSP lub PWIS lub odstępstwa...

Przesłanianie, zacienianie, nasłonecznienie

Teren inwestycji należy zabudować w sposób nie ograniczający korzystania z nieruchomości sąsiednich, w tym z uwagi na dostęp do światła naturalnego oraz na przesłanianie. Wykonuję analizy nasłonecznienia i przesłaniania. mgr inż. arch. Tomasz Bobrasrzeczoznawca...

Odsunięcie budynku od granicy działki

Często spotykam się z przekonaniem, że budynek wystarczy odsunąć od granicy działki na 4 lub 3m. Nie koniecznie. Zawsze należy dokonać analizy zagospodarowania terenu, uwzględnić wzajemne oddziaływanie nieruchomości, szczególnie uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej,...

Usterki w budynkach

Jako rzeczoznawca architekt i mykolog budowlany wykonuję opinie i ekspertyzy w związku z usterkami, zawilgoceniami, zagrzybieniem, czy przemarzaniem w budynkach. Naprawy tych usterek często wiążą się z niemałymi kosztami. Niestety coraz częściej jeżdżę do nowych...

Sprawdzenie terenu

Przed zakupem terenu inwestycyjnego warto sprawdzić możliwości wykonania planowanej zabudowy i jej potencjał, np. możliwą do uzyskania powierzchnię użytkową mieszkań, tzw. PUM. Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa ogólnego i miejscowego, sąsiedztwo, warunki gruntowe...

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Nasz ADRES

Al. Wojska Polskiego 39/41
80-268 Gdańsk

Zadzwoń do nas

tel: +48 602 385 485

Napisz do nas