WAŻNE I CIEKAWE

OD PURE A

 

Dwór Nicponia. PWKZ o naszej koncepcji.

Raz jeszcze nasza praca znalazła uznanie w opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Praca Zespołowa: dr Ewa Jachnicka, inż. Ryszard Kowalski, arch. arch. Tomasz Bobras, Anna Wieczorkowska. Duma nas rozpiera. 🙂

Odbiór lokali

Świeżo wykończone lokale mogą kryć usterki niewidoczne na pierwszy rzut oka. Secjaliści Instytutu Techniki Budowlanej opracowali poradnik 'Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych. Poradnik'. Zawarto w nim zalecenia odbiorowe. Część z nich można wykonać z użyciem...

Megaabolicja – uproszczone postępowanie legalizacyjne

W 2020 roku Sejm RP poszerzył prawo budowlane o tzw. megaabolicję - uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanej. Warunkami koniecznymi do zastosowania takiego postępowania są: a) wzniesienie obiektu ponad 20 lat temu oraz b) pozytywna ocena...

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych należy spełnić obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Często bywa, że w istniejącym budynku jest to niemożliwe. Wówczas należy uzyskać zgodę właściwego organu...

WZ – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie część obszarów gmin i miast. W przypadku braku planu, by ustalić sposób zabudowy i zagospodarowania terenu, należy wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o...

Wymiana powietrza w budynkach

Wciąż wymagana w stosowaniu norma 'Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej' z 1983 roku określa minimalne ilości powietrza wentylacyjnego w budynkach - 20 m3/osobę. W szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej...

Wymiana okien. Nawiewniki powietrza.

Przy takich remontach nie zapomnijcie Państwo o OKIENNYCH NAWIEWNIKACH POWIETRZA. Współczesne okna są szczelne i nawiewniki, w sezonie grzewczym, są jedynym źródłem świeżego powietrza w mieszkaniu. Brak skutecznej wymiany powietrza powoduje wzrost wilgotności i...

Odstępstwa w zabytkach

Panuje przekonanie, że przy przebudowie zabytków nie trzeba spełniać niektórych przepisów Prawa budowlanego, bo zabytek. Nie potwierdzam tego. W razie potrzeby, jak w innych niezabytkowych obiektach, należy skorzystać z procedury zgody KW PSP lub PWIS lub odstępstwa...

Remont dachu zielonego

W oparciu o analizy obliczeniowe i wiedzę mykologiczno-budowlaną opracowaliśmy projekt remontu 30-letniego dachu zielonego. Ciekł. Teraz pilnujemy, by dochowano reżimu technologicznego wykonania izolacji. Remont dachu zielonego.

Analizy termiczno-wilgotnościowe przegród budowlanych

Dla MODERNA DESIGN opracowaliśmy analizy termiczno-wilgotnościowe przegród budowlanych w budynkach zabytkowych planowanych do przebudowy we Wrocławiu. To niezbędne działania w przypadku dociepleń montowanych od wnętrz budynków, ale również dla tarasów i dachów. Dzięki...

Żuraw nad Motławą

Żuraw właśnie otwarty do zwiedzania po gruntownej przebudowie wnętrz wg naszego projektu. 🙂 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanski-Zuraw-otwarty,a,263303

Nadzory autorskie architekta

W praktyce architekta spotykam się z brakiem współpracy wykonawcy, czy inwestora podczas budowy - nie oczekują nadzoru autorskiego. Ma to często fatalny skutek na koniec budowy, bowiem wszelkie zmiany winny zostać zakwalifikowane przez projektanta. Często zdarza się,...

Drewno KVH

Na rynku budowlanym istnieje przekonanie, że drewno konstrukcyjne KVH (suszone, strugane i klejone na mikrowczepy) nie wymaga impregnacji biobójczej. Producenci informują w dokumentacji wyrobu, że takie drewno ma 5 klasę trwałości. Tymczasem Polska i Europejska Norma...

Zabytki nasze …

Ostatnio zabytki zajmują nas najbardziej, co jest SUPER! Pracujemy równocześnie przy średniowiecznym zespole pocysterskim w sąsiedztwie katedry oliwskiej, średniowiecznym Żurawiu nad Motławą, 200-letnim dworku w Nicponi, a także neogotyckich szkole i kamienicy w...

Rzeczoznawca i mykolog budowlany

Z tytułu wieloletniego doświadczenia i uprawnień rzeczoznawcy budowlanego opracowuję ekspertyzy do uzyskania zgód i odstępstw w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Z tytułu specjalizacji mykologiczno-budowlanej...

Zgoda konserwatora zabytków pozyskana

Nasz projekt znów znalazł uznanie w opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Praca Zespołowa: dr Ewa Jachnicka, inż. Ryszard Kowalski, arch. arch. Tomasz Bobras, Anna Wieczorkowska. Duma nas rozpiera

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Nasz ADRES

Al. Wojska Polskiego 39/41
80-268 Gdańsk

Zadzwoń do nas

tel: +48 602 385 485

Napisz do nas