Panuje przekonanie, że przy przebudowie zabytków nie trzeba spełniać niektórych przepisów Prawa budowlanego, bo zabytek. Nie potwierdzam tego. W razie potrzeby, jak w innych niezabytkowych obiektach, należy skorzystać z procedury zgody KW PSP lub PWIS lub odstępstwa OAAB na zastosowanie innych rozwiązań niż wymienione w przepisach techniczno-budowlanych. Opracowuję ekspertyzy i pozyskuję takie zezwolenia.

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
rzeczoznawca budowlany