Często spotykam się z przekonaniem, że budynek wystarczy odsunąć od granicy działki na 4 lub 3m. Nie koniecznie. Zawsze należy dokonać analizy zagospodarowania terenu, uwzględnić wzajemne oddziaływanie nieruchomości, szczególnie uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, by ostatecznie ustalić wymaganą odległość lub sposób wykonania budynku. Wykonuję takie analizy.

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
rzeczoznawca budowlany