Przed zakupem terenu inwestycyjnego warto sprawdzić możliwości wykonania planowanej zabudowy i jej potencjał, np. możliwą do uzyskania powierzchnię użytkową mieszkań, tzw. PUM. Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa ogólnego i miejscowego, sąsiedztwo, warunki gruntowe itp. Wykonuję takie analizy.

mgr inż. arch. Tomasz Bobras