W 2020 roku Sejm RP poszerzył prawo budowlane o tzw. megaabolicję – uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanej. Warunkami koniecznymi do zastosowania takiego postępowania są: a) wzniesienie obiektu ponad 20 lat temu oraz b) pozytywna ocena techniczna dla niego. Wnioskujemy obecnie o legalizację w tym trybie dla inwestycji, która spełnia powyższe warunki.