Na rynku budowlanym istnieje przekonanie, że drewno konstrukcyjne KVH (suszone, strugane i klejone na mikrowczepy) nie wymaga impregnacji biobójczej. Producenci informują w dokumentacji wyrobu, że takie drewno ma 5 klasę trwałości. Tymczasem Polska i Europejska Norma PN-EN 350 klasyfikuje drewno świerkowe tej klasy jako nietrwałe wobec grzybów rozkładających drewno oraz podatne na działanie ksylofagów (technicznych szkodników drewna) zarówno dla bieli, jak i twardzieli drewna. Tym samym należy zaimpregnować takie drewno biobójczo oraz zadbać o jego ochronę przed wilgocią, wodą i ww. organizmami. Jednocześnie przepisy ochrony przeciwpożarowej wymagają zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynków, co najmniej do stopnia NRO, sporadycznie SRO. Taką reakcje na ogień można osiągnąć poprzez dalszą impregnację drewna lub pokrycie odpowiednimi powłokami.