Nadzory autorskie architekta

W praktyce architekta spotykam się z brakiem współpracy wykonawcy, czy inwestora podczas budowy – nie oczekują nadzoru autorskiego. Ma to często fatalny skutek na koniec budowy, bowiem wszelkie zmiany winny zostać zakwalifikowane przez projektanta. Często zdarza...