Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie część obszarów gmin i miast. W przypadku braku planu, by ustalić sposób zabudowy i zagospodarowania terenu, należy wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zgaospodarowania tarenu. Sporządzenie wniosku o taką decyzję warto poprzedzić koncepcją architektoniczną.

Opracowuję takie wnioski i koncepcje.

 

Tomasz Bobras
architekt, rzeczoznawca budowlany