Nasz projekt znów znalazł uznanie w opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Praca Zespołowa: dr Ewa Jachnicka, inż. Ryszard Kowalski, arch. arch. Tomasz Bobras, Anna Wieczorkowska. Duma nas rozpiera ????