Przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych należy spełnić obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Często bywa, że w istniejącym budynku jest to niemożliwe. Wówczas należy uzyskać zgodę właściwego organu na zastosowanie innych rozwiązań od wymaganych w przepisach. W tym celu należy sporządzić stosowną ekspertyzę techniczną opacowaną przez rzeczoznawcę budowlanego i uzyskać zgodę. W zakresie wymagań przeciwpożarowych ekspertyzę wykonuje zespół rzeczoznawców budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonuję takie ekspertyzy i pozyskuję zgody.

arch. Tomasz Bobras
rzeczoznawca budowlany