Z tytułu wieloletniego doświadczenia i uprawnień rzeczoznawcy budowlanego opracowuję ekspertyzy do uzyskania zgód i odstępstw w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Z tytułu specjalizacji mykologiczno-budowlanej wykonuję badania i opracowuję opinie mykologiczno-budowlane.

Zapraszam do współpracy.