Wciąż wymagana w stosowaniu norma 'Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej’ z 1983 roku określa minimalne ilości powietrza wentylacyjnego w budynkach – 20 m3/osobę. W szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej naturalna wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie zapewnić takiej ilości powietrza z jednoczesnym utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo obecne przepisy wymuszają stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z uwagi na bilans energetyczny budynku.
Tymczasem dostrzegam wciąż powstające budynki, ich przebudowy i remonty, które nie uwzględniają ww. wymagań. Zwracam tu uwagę, że jakość powietrza w budynkach jest pierwszym parametrem oddziałującym na użytkowników, wymienianym w publikacji 'Zespół chorego budynku’ – praca zespołowa pod redakcją E. Jankowskiej i M. Pośniak.

 

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
rzeczoznawca budowlany